Kedves Ügyfeleink!
A Magyar Közlöny 2020. március 23-i számában részletesen megjelölik, hogy mely közterheket érintő kedvezmények mely tevékenységi körre vonatkoznak.
Ha lefelé gördítenek, az 5. oldalon kezdődik az erre vonatkozó rész, a 61/2020-as rendelet.
Ami fontos:
a NEM KATÁS vállalkozásoknál az 1§ (10) bekezdésben megnevezett tevékenységi körökre vonatkozik ami az (1) -(7) bekezdésekben írva van, amennyiben legalább bevételének 30%-a a megjelölt főtevékenységből származik. Nem kell fizetniük szochót, szakképzési hozzájárulást, nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékból csak 4 %-os részt fizetik, mely maximum 7710 Ft. SZJA fizetési kötelezettség továbbra is fennáll.
a KATÁS vállalkozásoknál más tevékenységi köröket sorolnak fel, rájuk az vonatkozik, ami a (8) bekezdésben van. Arra vonatkozik, aki 2020.02 hónapban már az adott tevékenységi körre be volt jelentkezve, a mentesség ill. a fizetési könnyítés 03-06. hónapokra vonatkozik.
KATÁ-s vállalkozások esetében:
-az adómentesség csakis azon kataalanyokra vonatkozik, akik már 2020. február hónapban is a kata alanyai voltak. Vagyis márciusban alakult vagy a katát csak 2020 márciusától alkalmazó vállalkozások nem élhetnek a mentességgel.
-A rendelet 1. § (8) bekezdése tartalmazza azon tevékenységi köröket, melyek folytatása a kataalanyokat felmenti a tételes adófizetési kötelezettség alól. Az ezen tevékenységeket folytató kataalanyokat a rendelet „mentesített tevékenységet folytató”-nak nevezi.
A Rendelet szövege feltételként csupán annyit ír elő, hogy ezen tevékenységeket „folytatnia” kell a kataalanynak. Vagyis nem szükséges, hogy főtevékenységként végezze azokat, viszont a felsorolásban szereplő tevékenységből korábban (március előtt) jövedelmet kell felmutatnia.