Kedves Ügyfeleink!

A változások a KATÁ-s vállalkozásoktól számlát befogadó vállalkozásokat is érintik, hiszen ha bármely adózási formát választó vállalkozás a kisadózó vállalkozásnak 2021. január elsejétől összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű számlát kifizet, a juttatás 3 millió forintot meghaladó része után 40 %-os adót köteles megfizetni.

Az alábbiakban összefoglalva találják a KATÁ-s vállalkozásokkal kapcsolatos törvényi változásokat és az ezekkel kapcsolatos teendőket.

Kérem, olvassák el figyelmesen, kérdéseikkel pedig keressenek bennünket!

Üdvözlettel:
Véghné Csillag Tímea
Fibra Kft.

 

KATA- Változások 2021.01.01-től (forrás: portfolio.hu)

 • 2020. december 31-ig egy magánszemély akár több vállalkozásban (egyéni vállalkozóként és BT tagjaként) is választhatta a KATA adózást, januártól azonban csak egy jogviszonyában lehet kisadózó. A magánszemély erre vonatkozóan 2020. december 31-ig a NAV-nál bejelentést tehet, hogy melyik jogviszonyában kíván továbbra is kisadózó lenni. Ha azonban ezt nem teszi meg, akkor a NAV határozatot hoz, amely szerint csak abban a jogviszonyában lehet a magánszemély KATA-s, amelyiket elsőként jelentette be a NAV részére.
 • Célszerű tehát a magánszemélyeknek a választás lehetőségével élni abban az esetben, ha nem a legkorábban bejelentett KATA jogviszonyában szeretnének a továbbiakban kisadózó lenni.
 • A december 31-ig hatályos szabályok alapján azokat az adózókat, amelyek adózási formaként a KATA-t választják, kétféle adófizetési kötelezettség terheli.
 • Egyrészt van havonta egy tételes adófizetési kötelezettség (25 000/50 000/75 000 forint). Másrészt, amennyiben a kisadózó vállalkozás bevétele éves szinten meghaladja a 12 millió forintot (amennyiben 12 hónapon át fennállt a tételes adófizetési kötelezettsége), akkor a kisadózót a 12 millió forintot meghaladó rész után 40 %-os mértékű adófizetési kötelezettség

A 2021. január 1-től hatályos módosítások alapján a fentiekben említett tételes és százalékos adókötelezettség mellett a kisadózó vállalkozások bevételét egy új, 40%-os adó is terhelni fogja az alábbi feltételek fennállása esetén:

 • Kapcsolt vállalkozások közötti kifizetéseket terhelő adó
  • Ha a kisadózó vállalkozásnak olyan vállalkozástól származik bevétele, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, úgy a számla befogadójának a számlán szereplő összeg első forintja után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 %-os adót kell megfizetnie.
  • Amennyiben a kapcsolt vállalkozás külföldi illetőségű jogi személy vagy egyéb szervezet, akkor a bevétel 71,42 %-a után a 40 %-os mértékű adófizetési kötelezettség (azaz 28,568 %-os adóterhelés) a KATA-s vállalkozást terheli.
 • 3 millió Ft-ot meghaladó éves bevételt terhelő adó
  • Ha a kisadózó vállalkozásnak egy adott partnertől év elejétől összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevétele származik, a számla befogadója(vevő) a juttatás 3 millió forintot meghaladó része után 40 %-os adót köteles megfizetni. A 3 millió forintba nem kell beszámítani azt a bevételt, amely után a kapcsolt vállalkozásnak minősülő kifizető 40%-os adót köteles fizetni.
  • Amennyiben 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel ugyanazon külföldi vevőtől származik, a bevétel 71,42%-a után a kisadózó vállalkozás köteles a 40%-os adót megfizetni.

Tekintettel arra, hogy a jövő évtől – bizonyos esetekben – a számla befogadójának keletkezik 40%-os adófizetési kötelezettsége, a kisadózó vállalkozónak írásban tájékoztatnia kell a partnerét a szerződés megkötésekor arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül.

Amennyiben változás következik be KATA státuszában, úgy – a változás kezdő időpontjának megjelölésével – szintén tájékoztatnia kell a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozást.

12 millió forintot meghaladó éves bevételt terhelő adó

Nem változik az a szabály, miszerint továbbra is a KATA adóalanynak kell az évi 12 millió Ft-ot meghaladó bevétel után megfizetni – a tételes havi adó mellett – a 40 %-os adót. Nem kell azonban a 12 millió Ft-os összeghatárba beszámítani azon bevételt, amely után a számla befogadójának keletkezett 40 %-os adófizetési kötelezettsége, illetve azt a bevételt sem, amely után a kisadózónak kellett megfizetni a százalékos adót, tekintettel arra, hogy külföldi kapcsolt vállalkozástól vagy ugyanazon külföldi vállalkozástól 3 millió Ft-ot meghaladó bevétele származott.